Th'Farm Nursery
All your plant needs

off site inventory

Acer Buergeranium

Trident Maple

2 1/2" Cal WB
3" Cal WB
3 1/2" Cal WB         

Acer Saccharum

Sugar Maple

3" Cal WB
3 1/2" WB
4" cal WB
4 1/2" cal WB

Acer Truncatium

Shatung Maple

2 1/2" Cal WB
3" Cal WB
3 1/2" Cal WB
4" Cal WB

Cedras Doedara

Doedara Cedar

6" WB
7" WB
8"WB
10"WB

Ilex

Dr. Kassah

6' WB
7' WB
8' WB
10' WB
12' WB

Mary Nell

6' WB
7' WB
8' WB
10' WB

Nellie Stevens

5' WB
6' WB
7' WB
8' WB
10' WB
12' WB

Perado

6'WB
7' WB
8' WB
9' WB

Wirt L. Winn

6' WB
7' WB
8' WB
10' WB

Ilex Cornuta

Cartwright

3' WB
4' WB
5' WB
6' WB

Cornuta (full and tree form)

6' WB
7' WB
8' WB
10' WB

Burfordi (full and tree form)

6' WB
7' WB
8' WB
10' WB

Dwarf Bufordi (full and tree form)

4' WB
5' WB
6' WB

Fine Line (full and tree form)

4' WB
5' WB
6' WB
7' WB
8' WB

Needle Point

3' WB
4' WB
5' WB
6' WB

Sizzler  (full and tree form)

4' WB
5' WB
6' WB
8' WB
10' WB

Cherokee

3' WB
4' WB
5' WB
6' WB

Howardi, Rotundifolia, Compacta


28"-32" Spread WB
32"-36"  Spread WB
36"-40"  Spread WB
40"-44" Spread WB
44"-48"  Spread WB
48"-52"  Spread WBIlex Opeca

Greenleaf

6' WB
7' WB
8' WB
10' WB

Savannah

6' WB
7' WB
8' WB
10' WB
12' WB

Ilex X Meserveae

China Girl

3' WB
4' WB
5' WB

Juniperus Virginana

Eastern Red Cedar

5' WB
6' WB
7' WB
8' WB

Koelreuteria Paniculata

Gold Rain Tree

2 1/2' Cal WB
3" Cal WB
3 1/2' Cal WB 
4" Cal WB

Chinese Flame Tree

2" Cal WB
2 1/2 Cal WB

Lagerstroemia Faurici

Muskogee & Natchez

8' WB
10' WB
12' WB
14' WB

Ligustrum Lucidum

Davidson Hardy 

3' WB
4' WB
5' WB

Ligustrum Sinense Variegayum

Varigated Privet

3' WB
4' WB
5' WB
6' WB

Nandina Domestica

Heavenly Bamboo

2' BB
3' BB
4' BB

Pinus Palustris

Long Leaf Pine

3' WB
4' WB
5' WB
6'WB
7' WB
8' WB
10'WB
12' WB

Prunus Campanulata

Okame Cherry

2' Cal WB
2 1/2' Cal WB

Prunus Laurocerasus

English Laurel

3' WB
4' WB
5' WB


Quercus Acutissima 

Sawtooth Oak

3" Cal WB
3 1/2" Cal WB
4" Cal WB
4 1/2" WB

Quercus Palustris

Pin Oak

2 1/2" Cal WB
3" Cal WB
3 1/2" Cal WB
4" Cal WB
4 1/2" Cal WB

Thuja X Arborvitae

Green Giant

6' WB
7' WB
8' WB
10' WB
12' WB

Ulmus Parvifolia 

Chinese Lacebark Elm

2 1/2" Cal WB
3" Cal WB
3 1/2" Cal WB
4" Cal WB
4 1/2" Cal WB
 

 

                                                            
Website Builder